รพ.สต.

 • สภาการพยาบาล ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิพยาบาล ถึง ปธ.กมธ.ปฏิรุประบบสาธารณสุข สปช. ระบุขอความเป็นธรรมให้ พยาบาล รพ.สตง 3 จังหวัดใต้ หลังถูกลดค่าตอบแทน ไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตำแหน่งและเงินเดือนตัน
  2015-05-18 19:39
 • พยาบาล รพ.สต. โอดเหมือนเป็นลูกเมียน้อย ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ พยาบาล รพ.สต.ตันอยู่ที่ระดับ 7 ทั้งชีวิตทำงานได้เลื่อนขั้นครั้งเดียว ทั้งไม่มีโอกาสขึ้นไปเป็น ผอ.รพ.สต. หากไม่มีผอ.รพ.สต. ก็ต้องรักษาการไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผอ.คนใหม่ที่อาวุโสน้อยกว่ามาขึ้นแทน แถมค่าตอบแทนต่ำกว่าพยาบาลในเมือง หากไม่เร่งแก้ไข เจอปัญหาลาออกจนขาดแคลนคนทำงานแน่นอน
  2015-05-14 14:10
 • ชมรมพยาบาล รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนใต้ บุกเรียกร้อง สธ. สปสช. สภาการพยาบาล แก้ไขปัญหาได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำในวิชาชีพกับพยาบาลที่อยู่ใน รพช. เผยเคยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน แต่ปี 56 มีประกาศสธ.ปรับลดค่าตอบแทนเหลือเพียง 1,200 บาทต่อเดือน ทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ยังมีปัญหาค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม พร้อมเรียกร้อง สปสช.โอนเงินตรงให้ รพ.สต. ไม่ผ่าน CUP เหตุได้รับงบไม่เพียงพอ
  2015-05-07 18:39
 • “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เสนอปฏิรูปโครงสร้าง สธ. ตั้ง “กรมสาธารณสุขท้องถิ่น” หรือ “กรมปฐมภูมิ” หลังระดมความเห็นหมออนามัยกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ เปิดโอกาสหมออนามัย นักสาธารณสุข คนทำงานระดับปฐมภูมิก้าวหน้าสู่ระดับบริหารส่วนกลางเหมือนวิชาชีพอื่นได้ หลังถูกจำกัดกรอบทำงานแค่ใน รพ.สต.จนเกษียณอายุราชการ ทั้งที่มี รพ.สต.ถึง 9.7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ พร้อมยกตัวอย่างโครงสร้าง ก.เกษตรฯ มท. และ ศธ.เปิดกว้างให้ ขรก.ทำงานระดับท้องถิ่นก้าวหน้า เผยที่ผ่านมานำเสนอต่อ สปช. สนช. ที่ปรึกษานายกฯ และ รมว.สธ.แล้ว
  2015-03-27 10:40
 • เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : สมาคมหมออนามัย - ชมรมสาธารณสุขฯ เร่งถกด่วน 24 ก.พ. หลัง สนช.- สปช. เตรียมผลักดันย้าย รพ.สต. ไปสังกัดท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หวังตั้งทีมเข้าหารือ ยันไม่ได้รวมตัวมาให้กำลังใจปลัด สธ. หากให้จะให้กำลังใจทั้ง รมว.สธ. และ ปลัด สธ.
  2015-02-23 19:28
 • นายกสมาคมหมออนามัย จี้ สป.สธ. เร่งแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค หลังไม่ขยับมานานกว่า 4 ปี ส่งผลการทำงาน รพ.สต.ไม่คล่องตัว เกิดความสับสนในการทำงาน และไม่สะท้อนภารกิจทำงานในพื้นที่ ด้านรองปลัดสธ. ชี้ความก้าวหน้าของข้าราชการ ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ยันเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 
  2015-01-19 16:24
 • ข้าราชการวอนสป.สธ.แต่งตั้งกลุ่มงานตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคใหม่ หลังมีมติ อ.ก.พ.สธ.ไปตั้งแต่ปี 53 แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีการตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประกาศจัดตั้งกลุ่มตามโครงสร้างใหม่ สถานีอนามัยเปลี่ยนเป็น รพ.สต. แต่ตำแหน่งยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่ใช่ ผอ.รพ.สต. ขาดความก้าวหน้า กระทบบัญชีเงินเดือน วอน นพ.รัชตะ ดำเนินการด่วน
  2015-01-10 19:43
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งประเด็น “ทศวรรษการพัฒนารพ.สต.เพื่อประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ ร่วมชี้ทางออกนำสู่การปรับปรุงมาตรฐาน ที่เน้น เข้าถึง- เข้าใจ -รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
  2014-12-23 16:50
 • สปช.เสนอเพิ่มศักยภาพ รพ.สต. ลดเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลของคนในเขตเมืองและชนบท เพิ่มบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมระบบสารสนเทศแบบ tele-medicine เน้นด้านส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย
  2014-12-18 16:37
 • รพช.-รพ.สต. ยื่นหนังสือ รมว.สธ. แก้ไขปัญหา รพ.ขาดทุน แจงมีรพช.ขาดทุนรุนแรงกว่า 100 แห่ง รพ.สต. กว่า 2,900 แห่ง เป็นปัญหาค้างคามานาน เสนอ 3 ข้อ ให้ รมว.สธ. ปลัดสธ. และเลขาธิการสปสช. แก้ไข 1.เปลี่ยนจากส่งงบตรงไปที่รพ.ให้ส่งตรงไปที่เขตแทน 2.จัดสรรงบ fix cost ทุกปีเพื่อช่วยรพ.ขาดสภาพคล่อง 3.แยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว กลับไปใช้ พ.ร.บ.เงินเดือนเหมือนเดิม
  2014-12-08 19:11
 • ผู้ป่วยเบาหวานสิ่งที่น่าห่วงนอกเหนือจากการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องระมัดระวังบาดแผลโดยเฉพาะบริเวณเท้า เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการชาจนไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดบาดแผลแล้วไม่ดูแลให้ดี อาจติดเชื้อสุดท้ายต้องตัดทิ้ง รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา จึงมีแนวคิดบูรณาการความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับอสม.และผู้สูงอายุในพื้นที่ คิดวิธี ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูดูแลเท้าด้วยตนเองให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปน้ำสมุนไพรแช่เท้า
  2014-12-05 13:46
 • นักวิชาการ สสอ.โพทะเล หนุนหนังสือ สธ. ยกเลิกคีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เหตุซ้ำซ้อนจัดเก็บข้อมูล 43 แฟ้ม ช่วยลดภาระงาน “หมออนามัยหน้าจอ” มีเวลาดูแลสุขภาพชาวบ้านมากขึ้น แนะ สธ.ทำแอพพลิเคชั่น ใช้สำหรับดึงข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอปรับการจัดสรรงบ รพ.สต. โอนงบที่ระดับอำเภอ พร้อมกระจายเงินตามโปรแกรม
  2014-11-14 14:19

Pages