ลูกจ้างชั่วคราว

 • กลุ่ม ขรก.สธ. อดีต พกส. ระบุ มติ ครม.เห็นชอบสิทธิเกื้อกูลเป็นไปตามเงื่อนไขเรียกร้อง แถมเกินคาดปรับเงินเดือนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมสั่งยุบตำแหน่ง พกส.หลังบรรจุเป็น ขรก.เพิ่ม กันปัญหาเรียกร้องเพิ่มเติมภายหลัง
  2017-10-10 17:58
 • มติ ครม. 3 ต.ค.60 เห็นชอบอนุมัติสิทธิเกื้อกูลนับอายุราชการ กลุ่มข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข อดีตพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
  2017-10-03 17:04
 • กลุ่ม ขรก.สธ. อดีต พกส. เผยความคืบหน้า “ขอความเป็นธรรมเยียวยาสิทธิเกื้อกูล” ระบุ ก.พ.อนุมัติแล้ว รอ สธ.เสนอ ครม.เพื่อเห็นชอบ หลังถูกตัดสิทธินับอายุราชการหลังบรรจุเป็น พกส. สร้างความเหลื่อมล้ำผู้ปฏิบัติงาน
  2017-09-27 20:28
 • “ลูกจ้างชั่วคราว-พกส.” ยื่นหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศ 19 มิ.ย.นี้ เรียกร้องรัฐบาลปรับระบบการจ่ายค่าจ้างจากเงินบำรุง เป็นจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง และเยียวยาค่าประสบการณ์ของ พกส. ตามอายุงานตั้งแต่ 5-20 ปี พร้อมรอฟังผลใน 45 วัน หากไม่ตอบรับเตรียมยกพลไปทำเนียบอีกครั้ง
  2017-06-18 15:39
 • ลุ้นสิ้นเดือนนี้ ก.พ.พิจารณาเยียวยานับวันเกื้อกูลข้าราชการ 15,000 คนที่ถูกตัดสิทธินับอายุราชการช่วงเป็น พกส. หลังจากนี้ไม่มีการเยียวยาอีก แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ พกส.รุ่นใหม่แทน
  2017-06-12 20:33
 • กระทรวงสาธารณสุขวางแผนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการเป็น 2 ระยะ โดยเร่งเกลี่ยตำแหน่งจากที่ว่างและผู้เกษียณ ส่วนการแก้ปัญหาทั้งระบบได้จัดทำแผนภาระสุขภาพและเสนออัตรากำลังคนต่อคณะอนุกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2560
  2017-06-07 16:00
 • เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุ วอนรัฐเห็นใจสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบ ทั้ง ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชสถิติ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ชี้เป็นวิชาชีพชายขอบที่สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนถูกละเลยมาตลอด
  2017-06-07 14:40
 • เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งในทีมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน โดยเภสัชกรมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรยาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นกระบวนการ อันได้แก่ เสาะหาหรือผลิตยา จนถึงการส่งมอบยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
  2017-06-02 14:59
 • มานพ ผสม "พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อดีตนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่จบจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จบออกมาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็น “ข้าราชการ” ตามที่ทุกคนได้รับทราบข้อมูลก่อนที่จะมาทำการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า “ถูกฉีกสัญญา”
  2017-06-02 13:07
 • ปลัด สธ.เผยที่ประชุม อ.ก.พ.สป.อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรอบแรกจำนวน 1,200 อัตรา ส่วนอีก 7 วิชาชีพ กำหนดสัดส่วนการเป็นข้าราชการร้อยละ 75 เร่งสำรวจ นำเสนอคณะอนุกรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขต่อไป
  2017-05-31 12:21
 • “เครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างฯ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุ ขรก. 1 มิ.ย.นี้ หลังมีเภสัชกรตกค้างรอบรรจุตั้งแต่ปี 2551 รวมเกือบ 400 คน ชี้ต้นเหตุจากหลักเกณฑ์ใช้ทุนปลายเปิด ส่งผลเภสัชกรจบใหม่หลายรายไม่ได้สิทธิใช้ทุนเป็นข้าราชการ และในขณะเดียวกัน รพ.ต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกรจึงต้องเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการแทน
  2017-05-31 11:52
 • ชมรมเภสัชกรลูกจ้างเผย ยังมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สธ.ทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกว่า 400 ราย เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551
  2017-05-30 10:49

Pages